Tradicija nalaže da se uvijek mora biti prvi u spoznaji i primjeni novina koje su važne za privredni život.

Sa tendencijom pružanja najvišeg kvaliteta našim klijentima, VMB advokatska kancelarija sarađuje sa renomiranim advokatskim kancelarijama kako u regionu tako i u cijelom svijetu.

U skladu sa visokim profesionalnim standardima, klijentima u oblasti privrednog prava nudimo pored identifikacije problema, ostvarenje njihovih ciljeva i potrebno rješenje.

Inovativnost je jedna od prednosti naše kancelarije, pa u vezi s tim klijentima nudimo čitav spektar pravnih usluga za zaštitu, sticanje, sprovođenje i komercijalnu eksploataciju intelektualne svojine.

Kako kompanije rastu i globalizuju se, tako i privredni sporovi postaju sve kompleksniji, a naša kancelarija ima izuzetno pozitivno dugogodišnje iskustvo u arbitražnom postupku, koji je iz više razloga efikasniji. U prvom redu zbog: nepristrasnosti u odlučivanju (izborom arbitara stranke mogu na najmanju moguću mjeru svesti rizik pristrasnog suđenja), stručnosti (stranke mogu za arbitra imenovati specijalistu za pojedina pravna pitanja, čak i lice koje po zanimanju nije pravnik), stepena odlučivanja (arbitražni postupak je jednostepeni postupak), vremena (neodugovlačenje postupka), autonomije stranaka (stranke se mogu sporazumjeti o mjerodavnim pravilima postupka); povjerljivosti (arbitražna ročišta zatvorena su za javnost) i ekonomičnosti (u odnosu na postupak koji se vodi pred redovnim sudovima, postupak koji se vodi pred arbitažnim sudom je jeftiniji za stranke u konkretnom sporu).

Osnov ove kancelarije je prepoznavanje primarnih interesa naših klijenata, i kroz međusobno povjerenje, a naše široko iskustvo i stručnost postizanje najefektivnijih rezultata.

Naši klijenti su neki od vodećih svjetskih kompanija, ipak, s jednakom posvećenošću pristupamo malim i srednjim preduzećima u ostvarivanju njihovih interesa.

Na praktične poslovne izazove, odgovaramo praktičnim pravnim rješenjima.

Težnja ka izuzetnošću, otvorenost i ažurnost, pristupačnost su uvijek zastupljeni u svim fazama našeg djelovanja, zbog čega je uspjeh neminovan ishod.

          Broj posjeta: 13115
VMB 2015 © All rights reserved.